Hải Phòng Ford đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam

Hải Phòng Ford đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam

http://haiphongford.vn/

Đại lý uỷ quyền chính thức của Ford Motor Company được thành lập vào năm 2005. Với diện tích sử dụng 3.600m2 cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại và kỹ thuật viên chuyên nghiệp được đào tạo chính quy theo tiêu chuẩn của Ford toàn cầu.