Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền ngay hôm nay

để xây dựng thương hiệu của bạn trên internet

www.
tìm kiếm đăng ký tên miền

TÊN MIỀN KHUYẾN MÃI

.com

Tặng tên miền .XYZ

320,000 đ
Giá cũ là: 350,000 đ/năm

.net

Tặng tên miền .XYZ

320,000 đ
Giá cũ là: 375,000 đ/năm

.vn

Tặng tên miền .COM/.NET

900,000 đ
Giá cũ là: 950,000 đ/năm

.com.vn

Tặng tên miền .COM

850,000 đ
Giá cũ là: 900,000 đ/năm

.net.vn

Tặng tên miền .COM/.NET

850,000 đ
Giá cũ là: 900,000 đ/năm

.org

Tặng tên miền .XYZ

400,000 đ
Giá cũ là: 450,000 đ/năm
đăng ký tên miền

 

Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org ...

Tên miền chỉ gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-).

Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền khác đều không hợp lệ.

Không thể bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-).

Tên miền càng ngắn càng tốt, dễ nhớ, không gây nhầm lẫn, khó viết sai.

Tên miền phải liên quan đến tên chủ thể và lĩnh vực hoạt động.

Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.